Vodouch v Jagellonské ulici je můj oblíbený podnik. Když budete mít chuť se stavit na pivo, jste srdečně zváni.