Listopad

Máme tu jednu nepříjemnou kauzu.


Její příběh je v mnohém poučný. Před lety zřídila Praha 3 příspěvkovou organizaci Za Trojku. Stará se například o známé Atrium. Ředitelkou této organizace byla paní Magda Danel a musím říci, že v určitém ohledu si nevedla vůbec špatně. Každý, kdo v poslední době zašel do Atria, musel tu změnu vidět.

 

Nicméně nic není černobílé. Kromě spokojenosti s kulturní koncepcí se čím dál více množily obavy z prapodivného nakládání s veřejnými prostředky. Organizace Za Trojku totiž získávala z rozpočtu Prahy 3 roční příspěvek na provoz ve výši 10 mil. Kč ročně.

 

Absurdních částek například dosahovaly výdaje na marketingové služby. Ačkoliv zde byli na marketing, PR a správu sociálních sítí zaměstnáni čtyři lidé, proplácela organizace za stejné služby další statisícové sumy reklamní agentuře Amden. Přitom prakticky nikdo nedokázal jasně doložit, co agentura pro organizaci dělá. Co je naopak prokazatelné, že stejná agentura tradičně připravuje volební kampaně pro místní ODS a ke straně se hlásí i ve svých referencích. Ostatně v minulosti Amden fakturoval rovněž radnici, a to v době, kdy byla gesce kultury svěřena bývalému starostovi Alexanderovi Bellu.

 

Po zjištění celé řady dalších nesrovnalostí přijala Rada Prahy 3 jednomyslné rozhodnutí a odvolala paní ředitelku z funkce. Podotýkám, že i když přestala být ředitelkou a byla zbavena práva vystavovat další objednávky či disponovat bankovním účtem, nepřišla o zaměstnání a zůstává v pracovním poměru. Paní Danel byla nabídnuta možnost, aby se i nadále podílela na kulturní koncepci organizace.

 

Paradoxní je, že právě ty nákladně budované sociální sítě a webové stránky organizace aktuálně slouží k šíření nejrůznějších polopravd a osobních stanovisek bývalé paní ředitelky. Ta totiž novému vedení Facebook a web nepředala a využívá je ve svém boji proti radnici. Mně teď volají vyděšení umělci, kteří mají strach, že chceme celé Atrium zrušit. Musím říci, že mě to dost mrzí a poškozuje to nejen vztahy mezi lidmi, ale též samotné Atrium.

 

A na závěr jedna perlička - zmíněná ODS zvažuje svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Chce se za bývalou paní ředitelku prát...

 Tohle je přesně na den 60 let starý dopis od náčelníka opavské věznice. Odpovídá Františkovi Zelenému na jeho žádost o prominutí zbytku trestu pro syna Zdeňka.


Zdeňek Zelený přezdívaný Káďa byl o osm let dříve uvězněn za to, že vedl skauty i po jejich zákazu komunisty. Byl odsouzen k patnácti letům odnětí svobody za vlastizradu a výchovu mládeže v „nedemokratickém duchu“. Ty černobílé fotky jsou z příbramského lágru, kde si odpykával trest.


Jak se skauting zakazoval a následně znovu obnovoval, tak Káďa stál de facto třikrát u založení střediska Maják, které dodnes existuje a má většinu členské základny u nás v Praze 3.

 

Když jsem byl malý kluk a Káďa nám vyprávěl zážitky z války, bylo to, jako by nám předčítal z nějaké dobrodružné knížky. Třeba v květnu 1945 u Karlova náměstí odzbrojil posádku německého vojenského auta těžítkem ve tvaru pistole.


Zemřel v roce 2018.


I když město spí, strážník vždycky bdí.


Je to jenom drobnost.


Pamatujete na býka z Křížku? Neznáte někdo okolnosti jeho instalace i konce? Slyšel jsem názor, že zde byl umístěn jako kulisa pro dětský film Bizon z roku 1989. V tom filmu skutečně je, nicméně musel zde být již dlouho před tím. Docela by mě zajímalo, zda jej někdo sejmul jako sochu, nebo skončil coby betonová suť v základech.


Říjen

Dostávám řadu výzev. Ale občas je to fakt nad mé schopnosti.

 

Třeba teď - oficiální žádost od obyvatele Prahy 3, abychom na jednání zastupitelstva městské části projednali a našli řešení genocidy českého a slovenského národa. Ta je prý systematicky páchána dle definice stanovené Úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidy. Jedná se o úmluvu přijatou OSN v roce 1948.

 

Prý je to "objektivně zřejmé" z dvanácti odkazů na nejrůznější weby včetně věhlasného Aeronetu a Svobodného vysílače.Vyhlásili jsme boj opuštěným autovrakům v ulicích Prahy 3. Za poslední dva měsíce jich bylo odtaženo bezmála deset.
V tomto případě musím vyzdvihnout spolupráci s Městskou policií, která se úkolu chopila s vervou.INFO O PROBLÉMECH NA MAIL


Tohle je operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy. Nachází se na Mariánském náměstí a jedná se o prostory vybavené k řízení města v krizových situacích.


Nicméně svůj smysl mají i v běžném provozu. Kromě dohledu nad kamerovým systémem se zde shromažďují a vyhodnocují informace o haváriích vody, problémech s dodávkami elektrické energie, výjezdy hasičů atp.
Můžete se registrovat na portálu bezpecnost.praha.eu a budete dostávat informace mailem. Podotýkám, že lze nastavit filtr jen pro naši městskou část. Registrace se provádí kliknutím na ikonku v pravém horním rohu. Například v minulém týdnu, když byla Praha 3 postižena rozsáhlým výpadkem vody, byly aktuální informace bezprostředně rozeslány.

 

Protože se na to určitě budete ptát, rovnou upozorňuji na fakt, že nelze nastavit zasílání formou SMS. Prý z důvodu vysokých nákladů. Na radnici prověřujeme, zda bychom dokázali takové řešení zprovoznit v rámci naší městské části.


Zobrazit vše