Srpen


1968:

Vojáci před Viktorkou 
Tanky na Želivského
Provolání učitelů, vychovatelů a kulturních pracovníků Prahy 3 k okupaci


Chodíte s dětmi na zdejší pískoviště? A všimli jste si nově instalovaných zastínění?

K té věci se váže malý příběh. V červenci 2018 jsme připravovali volební kampaň do místního zastupitelstva. Do voleb zbývalo přibližně čtvrt roku a přes Facebook mi napsala paní Luca Kocurova, jestli bych nemohl zařídit zastínění nad pískovišti. Tehdy jsem slíbil, že si to zapíši a když uspějeme ve volbách, budu to řešit. Ostatně mám tři malé děti a vím, že na tom rozpáleném sluníčku se nic pořádného nepostaví. Stalo se do roka a do dne.

Zastínění je teď na Parukářce, Židovských pecích a Na Balkáně. Bereme to jako pilotní projekt, jelikož ta věc není úplně levná. Budu rád, když nám dáte zpětnou vazbu. Zda má smysl příští rok pokračovat a jestli toto provedení vyhovuje. Náklady činí zhruba 60 000 Kč za jedno hřiště. Záruka je 24 měsíců.


V pondělí se vracím do práce. Díky intenzivní dovolené pochopitelně odpočatý, svěží a zocelený.

 

Přivezl jsem si suvenýr na šest týdnů :-)


Červenec

Ráno jsem tu nabídl, možnost předat místním strážníkům Vaše podněty. Sešlo se tu přes 60 komentářů. Věřte mi, že jsem vše pozorně pročetl a následně s vedením policie řešil.

 

Podle obvodního ředitele Městské policie Praha 3, je jedním z hlavních limitů chronický nedostatek strážníků. K 1. červenci bylo ve službě pouze 82 z plánovaného počtu 109 strážníků (včetně administrativy a vedení). Hlídková činnost je provozována v režimu čtyř na sebe navazujících směn (den + den + noc + noc). Takže po odečtení pracovníků na dovolené a v pracovní neschopnosti, není počet strážníků v jedné směně dostatečný. Ti na fotografii nás hlídají právě dnes v noci.

 

Na radnici teď zpracováváme analýzu, ve které porovnáme výsledky zdejšího oddělení s ostatními městskými částmi. Kromě počtu strážníků v jednotlivých obvodech, nám jde o konkrétní výsledky práce, které jsou napříč Prahou různé. Hledáme prostor pro "upgrade"...
Chceme být prostě nejlepší!


Dnes večer jsem pozván na pravidelnou poradu městské policie v Praze 3, kde strážníci před odchodem na noční směnu dostávají instrukce a úkoly.

 

Máte na srdci něco, co bych s nimi měl probrat nebo vyřídit? Napište mi třeba zde.


Máme tady na Žižkově takový časopis, co si říká Žižkovské listy. Čas od času napíší i o mně a zpravidla to nebývá nic pěkného. Ostatně sami lidé z ODS se netají, že v pozadí Žižkovských listů stojí jejich stranický kolega Pavel Hurda.

 

Ukázkovou prací je včerejší článek o domu pro seniory v ulici Na Parukářce. Investor se tu snaží postavit objekt zhruba 15 let. Emotivně laděný článek má hned v úvodu mou fotografii. V textu jsem opakovaně zmiňován společně s Tomášem Mikeskou.

 

Pátral jsem. Podle informace od úředníků se v radničním Výboru pro územní rozvoj naposledy o objektu jednalo dne 17.5.2016. Tedy zhruba před dvěma lety a od té doby nic. Tehdy jsem nebyl ani řadovým zastupitelem a Tomáš byl v opozici!

 

Autor se pro jistotu nepodepsal. Žižkovské listy by mohly být studijním materiálem fake news. Nicméně, pokud by na mě v té věci někdo měl dotaz, jsem k dispozici.


Zvyk je železná košile!Dnes večer se k Žižkovu upřou zraky celé Prahy!

... a zítra taky :-)


Zobrazit vše