Červen

Loni jsme se rozhodli, že v domech s pečovatelskou službou pronajmeme dva volné byty vysokoškolským studentům. Záměr byl celkem jasný. Jednak jsme v tu chvíli měli takových bytů dostatek a druhak to byla příležitost přirozeně propojit seniory s mladou generací. Každý uchazeč o byt musel předložit projekt na "aktivizaci obyvatel domu". Jinými slovy, zájemci se museli zavázat, že budou společně se seniory trávit volný čas, asistovat při práci s počítačem nebo chytrým telefonem, doprovázet je při cestě k lékaři a podobně. Pro studenty je benefitem bydlení v širším centru Prahy za nekomerční nájemné.

 

Pamatuji, že tehdy se na jednání zastupitelstva strhla obsáhlá debata, ve které nám zástupci opozice vysvětlovali, jak hloupý je to nápad. Například padlo, že se senioři budou těch mládenců bát. Jistě, každý nový projekt nese rizika.

 

Ti dva kluci na fotce jsou Tomáš a Manh. Zašel jsem za nimi do DPS Roháčova a sondoval jsem i u seniorů. Podle všeho to celé dost klaplo.

 

Co vím určitě, že senioři se kluků fakt nebojí. Oba studují obory, které souvisí se sociálními službami. Především v době pandemie odpracovali více hodin, než se původně zavázali. Stali se přirozenou součástí kolektivu. Má to smysl.Dnes mě na radnici trochu přepadli Jaroslav Novák, Děpold Czernin a Adam Komers. Přinesli mi "Petici za přejmenování pražské Koněvovy ulice jménem Marie Terezie.”


Myšlenka na přejmenování Koněvky je stará přinejmenším třicet let. Nejčastěji padají návrhy na Hartigovu či navrácení původního názvu Poděbradova. A samozřejmě hodně lidí by už ponechalo původní název. Ale návrh na ulici Marie Terezie jsem poprvé slyšel až od těchto pánů.


Každopádně petici na internetu podepsalo 1060 signatářů a řada z nich k podpisu připojila celkem obsáhlé vyjádření.


Květen


Tohle je text hlavně pro fanoušky Viktorky.
Rada městské části se dnes na mimořádném zasedání usnesla na textu prohlášení, kterým reaguje na nabídku vlastníka fotbalového klubu. Ing. Martin Louda se v průběhu roku 2019 stal vlastníkem fotbalového klubu. V uplynulých čtrnácti dnech přišel s nabídkou na koupi celého stadionu i s pozemkem od městské části za cenu, která by byla stanovena odhadcem.


TEXT PROHLÁŠENÍ:
Fotbalový stadion Viktoria Žižkov je přirozeně spojen se stejnojmenným fotbalovým klubem. Praha 3 má zájem o to, aby tomu tak bylo i v budoucnosti a fotbal zde dlouhodobě zůstal.
S potěšením sledujeme růst stejnojmenného fotbalového klubu a vysoké ambice nového vlastníka. Dne 12.5. jsme od vlastníka klubu obdrželi nabídku na odkup celého stadionu i s příslušnými pozemky za odhadní cenu. Nabídka byla spojena s příslibem dalších investic do oprav stadionu a dlouhodobým plánem na přípravu výstavby nového moderního stadionu. Fotbalový klub naopak požadoval, aby k uskutečnění prodeje došlo ve velmi krátkém termínu, a to v průběhu června 2020.
V takto krátkém časovém horizontu a v těchto parametrech vnímáme prodej stadionu jako nerealizovatelný. V případě, že se fotbalový klub skutečně rozhodne na tomto místě postavit zcela nový stadion a svůj záměr prokáže konkrétním projektem včetně studie proveditelnosti, je bezpochyby otevřena cesta ke spolupráci. Jako vhodná forma spolupráce se jeví například možnost dlouhodobého pronájmu pozemku (až na 99 let), případně PPP projekt do kterého by Praha 3 za jasných podmínek pozemek vložila. Prioritním zájmem městské části je, aby pozemky v dlouhodobém výhledu zůstaly zachovány pro sportovní účely a nehrozilo riziko, že bude jejich využití změněno k developerské výstavbě. V této souvislosti je třeba podotknout, že v minulosti byla městské části doručena řada nabídek od developerských společností, které o koupi stadionu (pozemku) projevily zájem. Je třeba si uvědomit, že nabídnutá odhadní cena je pouze zlomkem hodnoty, které by stadion dosahoval, pokud by v budoucnosti došlo ke změně územního plánu a pozemek začal sloužit k jinému účelu.
S ohledem na výše uvedené a v souladu se zájmem o prohloubení spolupráce mezi městskou částí a fotbalovým klubem, navrhujeme následující řešení, které můžeme začít realizovat takřka bezodkladně:
1) Městská část je připravena ve spolupráci s fotbalovým klubem a magistrátem připravit harmonogram oprav na následující dva roky dle požadavků FAČR. Investice by měly pokrýt především opravu jižní tribuny, která se nachází v havarijním stavu. Předpokládaný objem investic z veřejných rozpočtů je 25 mil. Kč.
2) Fotbalovému klubu Viktoria Žižkov nabízíme novou nájemní smlouvu a to na dobu 10 let za symbolickou jednu korunu. Oproti stávající nájemní smlouvě se pro klub jedná o celkovou úsporu 12 mil. korun. Tato smlouva bude definovat i podmínky dalšího prodloužení a to po celou dobu, kdy zde FK bude hrát fotbal.
3) Klub bude jediným výhradním nájemcem a správcem, který bude mít možnost uzavírat podnájemní smlouvy, přičemž příjmy z těchto smluv půjdou ve prospěch fotbalového klubu.
Nezbytným předpokladem pro výše uvedenou spolupráci je, že po celou dobu platnosti nájemního vztahu bude stadion sloužit k fotbalovým utkáním FK Viktoria Žižkov a fotbalový klub převezme kompletní správu stadionu včetně vyřízení potřebné licence dle požadavků FAČR. S ohledem na symbolické nájemné bude muset fotbalový klub zajistit i případné vyvolané investice nad rámec uvedené sumy v bodě "1“.


Praha 3 se dnes vyvěšením černého praporu připojila k protestu pražského magistrátu a řady dalších měst. Dnešek by se totiž mohl stát ČERNÝM DNEM PRO OBCE A KRAJE v celé zemi.

 

Poslanecká sněmovna bude rozhodovat o zákonu o takzvaném kompenzačním bonusu. Pokud nepřijme změnu navrhovanou senátem, nebude obcím kompenzován výpadek příjmů z vyplacených bonusů. V důsledku by tak obce přišly o 1 100 korun na jednoho obyvatele. U mnoha měst a obcí se může jednat o neúnosnou zátěž rozpočtu, který již nyní trpí výpadky příjmů a nečekanými náklady.

 

Starostové táhnou za jeden provaz!


Odpoledne proběhne odložené jednání zastupitelstva. Protože očekáváme větší zájem veřejnosti a současně je stále vhodné držet vzájemné rozestupy, mimořádně jsme přesunuli jednání do kongresového sálu v hotelu Olšanka.
Pro veřejnost bude klíčovým tématem projednání petice na téma "privatizace bytového fondu Prahy 3". Zkušenost posledního roku napovídá, že se celé jednání protáhne do pozdních nočních hodin, ale aby tam nemusel nikdo čekat, domluvili jsme se, že se tento bod bude projednávat přesně v 19:00.


Dětem začíná škola. Nevím, jak u ostatních, ale naše děti se vážně těší. A to u nich třeba na konci letních prázdnin nebývá pravidlem. Než to celé vypuklo, ani se pořádně nestihli rozloučit se spolužáky. Kam se na těch deset týdnů karantény hrabou uhelné a chřipkové prázdniny v době, kdy jsme do školy chodili my.

 

Řidiče prosím o opatrnost v okolí školních budov. A dětem i pedagogům přeji, ať jim to ty čtyři týdny pěkně klape :-)

 

-----


Na ilustrační fotce právě vyrážím do první třídy. Poznáte ulici, kde to bylo vyfocené? Nápovědou je, že jsem chodil na Jiřák.Na ulici už voda neteče, z kohoutků naopak teče bez přestávky :-)

 

Tohle je jáma, ze které bahno doteklo až na zastávku před hotelem Olšanka. Místy je to stále na holinky, ale díky příslibu z PVK a především díky faktu, že se tu začala rojit uklidová auta, roste naděje na to, že tudy už ráno projdete s čistou botou.

 

Podle všeho "systém" v Praze zafungoval dobře. Díky všem, kteří teď v noci museli nastoupit do nečekané služby. Ostatním přeji dobrou noc.


Na Olšanském náměstí praskl vodovodní řad, dochází k masivnímu úniku vody a propadl se kus vozovky ulice Prokopova. Místu se raději vyhněte.

 

Jsme ve spojení s PVK. Je pravděpodobné, že dojde k odstávce vody. Více informací najdete během večera na profilu Prahy 3.

 

AKTUALIZACE 22:25 - Dle nových informací PVK nakonec nedojde k přerušení dodávky vody. V okolí Olšanského náměstí může dojít ke snížení tlaku. Nicméně v okolí je omezena doprava, došlo ke škodám na vozovce, vyplavení velkého množství bahna a přinejmenším v jednom případě došlo k proniknutí vody do suterénních prostor.

 


Zobrazit vše