Červen


Tohle je můj každoroční rituál. Dneska jsem si vzal den dovolené, půjčil si náklaďák a vezu skautům věci na tábořiště. Pro mě léto nezačíná 21. června. Začalo dneškem.
V pátek vypravíme na stejné místo naše děti. Ty už to zvládnou vlakem :-).
Přeji krásné léto!

LUMTURO 


Minulý týden proběhl sněm pražských starostů. Otevřel jsem tam téma vztahu městských částí a řízení městské policie.
Málokdo to totiž ví, ale i když mají městské části Prahy srovnatelné množství obyvatel jako třeba krajská města, tak pravomoc řídit městskou policii má v Praze pouze magistrát jako zřizovatel. Jakkoliv starostové nesou politickou odpovědnost za bezpečnost, tak o prioritách strážníků či personálních otázkách prostě nerozhodují.

Na sněmu bylo přijato usnesení, že "Sněm starostů žádá Radu hlavního města Prahy, aby připravila návrh na úpravu Organizačního řádu Městské policie hlavního města Prahy. Cílem úpravy by mělo být posílení pravomocí a vlivu městských částí vůči jednotlivým obvodním ředitelstvím městské policie v Praze a to jak v otázce stanovování úkolů, tak i v otázkách jmenování, odměňování a odvolávání vedoucích pracovníků obvodního ředitelství."

Před lidmi starostové za strážníky odpovídají už dnes. Hodně by nám pomohlo, kdyby tomu tak bylo i na papíře.

Za spolupráci děkuji Tomáši Portlíkovi, starostovi Devítky a všem starostům, kteří tento návrh podpořili.Tohle je první nástřel urbanisticko-architektonické studie na budoucí podobu Olšanské ulice. V podstatě je to koncept k otevření debaty s veřejností.
Autorem jsou UNIT architekti, s.r.o.

Vše podstatné je v Michalově příspěvku a to včetně odkazu na stažení celého dokumentu.

Michal Vronský, kandidát na starostu Prahy 3
Dnešní Olšanská ulice funguje zejména jako dopravní spojka. Jakoby město končilo Olšanským náměstím a po pár set metrech zase začínalo ulicí Jana Želivského. Hrubý štěrk mezi kolejemi připomíná venkovské nádraží… Velké množství ploch tu neslouží žádnému účelu, ačkoliv po parcích a hřištích je obrovská poptávka. O komplexní řešení prostoru si Olšanská třída říká od svého počátku.
Důležité principy studie:

  1. Propojení okolních parkových ploch do uceleného systému
  2. Zadržování vody a prvky modro-zelené infrastruktury
  3. Liniový park podél hřbitovní zdi
  4. Funkční spojnice mezi starou a nově vznikající zástavbou
  5. Vytvoření olšového stromořadí
  6. Oddělené obousměrné cyklostezky
  7. Oživení obchodního parteru
  8. Důraz na sportovní a kulturní vybavení místa

Autory studie jsou architekti z UNIT architekti. K podrobnějšímu náhledu tu: https://drive.google.com/.../1N9EeI2JfiiIhxetXQotT.../view


Takovouhle díru teď máme pod Jiřákem. Staví se tady výtah do metra. Bude to první stanice bez bariér v Praze 3.
Podívejte se na to s The Tap Tap!Před pár minutami se zastupitelstvo Prahy 3 kladně vyjádřilo k přejmenování Koněvovy ulice na Hartigovu. Návrh byl podpořen zastupiteli napříč politickými stranami. Tedy PRO hlasovali zastupitelé TOP09-STAN, Piráti, někteří z ODS, KDU-ČSL, zastupitelka za Zelené, nezávislí zastupitelé a dokonce i zastupitel z klubu ANO.

Stanovisko rozhodně neznamená, že by se ulice přejmenovala v následujících dnech. Je to pouze signál pro pražskou místopisnou komisi (magistrát), že Praha 3 vnímá změnu kladně. K přejmenování pravděpodobně dojde až za několik měsíců.

Je nám jasné, že tohle je změna, kterou nepřijmou všichni s radostí. Obyvatelé budou muset například absolvovat výměnu občanských průkazů. Právě proto se pokusíme tento proces maximálně zjednodušit. Určitě zajistíme prodlouženou pracovní dobu příslušného pracoviště a prověřujeme i možnost zřízení přepážky přímo na Koněvce.

Někteří odpůrci přejmenování vedli na Koněvce dezinformační kampaň. Například lidem tvrdili, že přejmenování ulice je spojeno s nezbytnou změnou všech nájemních smluv, že jim přestane chodit pošta atp. To je samozřejmě hloupost. Pokud magistrát rozhodne o přejmenování, spustíme srozumitelnou informační kampaň, aby bylo každému jasné, co má dělat.Na dnešním zastupitelstvu budeme schvalovat "Závěrečný účet městské části Praha 3" za loňský rok. Jasně, nezní to moc zábavně. Navíc náš Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3, který je přísným správcem kasy, k tomu bude nepochybně mít hrozně dlouhý proslov :-). Jenže, pokud se chlubíme s tím, co se tady za poslední roky opravilo, či co začínáme stavět pro městskou část, tak tohle je věc, která s tím hodně souvisí.

Celou dobu, co jsme na radnici, máme kladné provozní rozpočtové saldo. Tohle je přitom věc, která se tady přinejmenším od roku 2010 nikomu nepodařila. Teprve v roce 2019 radnice začala hospodařit tak, že provozní náklady Prahy 3 byly menší než běžné příjmy. Když se podíváte do grafu, tak najdete roky, kdy tahle "sekera" dělala i 200 mil. korun. V tu chvíli ji bylo třeba sanovat například rozprodáváním městského majetku.

Pokud dnes cokoliv prodáváme, nejde ani koruna do provozních výdajů. Veškeré takto získané prostředky se investují do revitalizací veřejných ploch, výstavby parků, škol či do bytového fondu.

Druhá věc, která s tím významně souvisí, je schopnost městské části získávat dotace. Za poslední tři roky se nám pro rozpočet Prahy 3 podařilo vyjednat zhruba 650 mil. Kč z nejrůznějších dotačních příležitostí.

Děkuji všem, kteří se na tom podílejí. Není to jen zmíněný kasař Pavel, ale samozřejmě i kolegové z úřadu a z našich příspěvkových organizací. Tenhle směr bychom si měli udržet.Když mi pan Milan Svoboda poslal návrh, abychom zapsali Jana Zelenku-Hajského do Knihy cti, říkal jsem si, že tam už dávno musí být. Byl to jeden z nejbližších spolupracovníků operace Anthropoid. Nicméně jsem si to zkontroloval a nebyl.

Před chvílí jsme tento dluh napravili. Jménem rodiny přišel synovec Jana Zelenky-Hajského pan Ivan Zelenka.

Sláva hrdinům!Mě se taky nelíbí ty odpudivé trubky kolem stromů, které tady v Praze 3 máme. Tenhle trubkový mor z dílny TSK bych rád jednou nahradil nějakým elegantnějším řešením.
Jenže jakmile ten rám schází, snižuje se šance na přežití stromu o několik řádů. Tohle je třeba fotka z Lucemburské. Myslím, že ten stromek zasadili během loňska. Včera na něj někdo najel tak nešikovně, že ho vyvrátil.
Všímavému sousedovi děkuji za upozornění. TSK děkuji za expresní zásah. Strom byl narovnán a dostal zálivku s hnojivem. Řádného ošetření se mu dostane, až se podaří vyparkovat auta. Policie věc řeší, pachatel je známý. Nicméně jestli ten strom uhyne, dočkáme se vzrostlého stromu zase o pár let později.


Zobrazit vše