16. 1. 2019


Jan Palach byl v roce 1969 pochován na Olšanských hřbitovech. Protože se jeho hrob stal místem setkávání a tichých demonstrací, byla v říjnu 1973 jeho rodina donucena podepsat souhlas s exhumací. Ostatky byly v noci tajně vykopány a zpopelněny ve strašnickém krematoriu. Až tak moc se komunisté Palachova odkazu báli.
Jeho matka poté urnu uložila na hřbitově ve Všetatech do rodinného hrobu.

 

Pamatuji, že mě rodiče jako malého kluka k Palachovu hrobu ve Všetatech párkrát vzali. Na vesnickém hřbitově byl hrob rozpoznatelný na první pohled. V lednu 1989 to bylo 20 let od jeho smrti. Takže necelý rok před pádem režimu se tu konala větší vzpomínková akce. Státní televize o události referovala a reportáž okořenila několika "rozhovory" s místními občany, kteří vyjadřovali svou nelibost nad rozruchem v jejich klidné obci.

 

Od roku 1990 jsou ostatky opět u nás na Olšanských hřbitovech. Cestou do práce jsme se zde s kolegy krátce zastavili.


Zpět na všechny aktuality