15. 9. 2022

Od roku 2019 zřizujeme nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve vnitroblocích a dalších pozemcích ve vlastnictví SVJ. Kdo si o ně zažádá, dostane je zdarma a tříděný odpad může odnášet v papučích. K dnešnímu dni takhle vzniklo 461 nových stanovišť, což odpovídá navýšení svozové kapacity Prahy 3 o 18.921 m3/ročně.
A od října bude mít Praha k dispozici novou třídící linku, takže do žlutých popelnic na domovních stanovištích půjde vyhazovat kromě plastů i plechovky a nápojové kartony.


Zpět na všechny aktuality