16. 8. 2022


V poslední době se na mě obrátilo hned několik SVJ s dotazem, jak se městská část staví k instalaci solárních panelů na střechy činžovních domů. Společně s vyhrocenou debatou o energetické soběstačnosti začíná o solárech uvažovat čím dál více vlastníků nemovitostí. A protože už samotná příprava projektu stojí peníze, chtějí vědět, do čeho jdou.

Jenže tady nejde ani tak o náš stavební úřad nebo názor starosty. S ohledem na to, že celá Praha 3 je pod nějakou formou památkové ochrany, je klíčové především stanovisko památkářů. S dotazem jsem oslovil tzv. "malé" a "velké" památkáře. Tedy jednak Národní památkový ústav Praha a především Odbor památkové péče MHMP. Obě instituce mi celkem svižně zaslaly svoje stanovisko a v obou případech je dávám ke stažení v PDF na konci textu. Podle očekávání je NPÚ zdrženlivější, nicméně ani jedna instituce takovou instalaci v odůvodněných případech přímo nezavrhuje.

Z hlediska památkové péče je klíčové především to, kde se nemovitost nachází. Když to hodně zjednoduším, tak Praha 3 zhruba po ulici Jana Želivského spadá do památkové zóny. Tam jsou pravidla přísnější. Od Jana Želivského směrem na Jarov se jedná o ochranné pásmo památkové rezervace a tam jsou kritéria mnohem měkčí. Přesnou hranici poznáte podle přiložené mapky.

Co si myslíte o solárních panelech na činžovních domech? Patří sem?

Národní památkový ústav - https://www.dropbox.com/s/ya3w9do44nz5gtk/npu.pdf?dl=0
Odbor památkové péče MHMP - https://www.dropbox.com/s/t61irja76kmd86n/opp.pdf?dl=0


Zpět na všechny aktuality