30. 4. 2021

Viktorka bez Viktorky?

Pokud by nebylo Viktorky Žižkov, neměli bychom ani stejnojmenný stadion. Jenže stadion dnes nemá potřebnou licenci fotbalové asociace, takže se zde nedá hrát. Nebudu teď rozebírat genezi toho příběhu. Pokud to někoho zajímá, doporučuji mu svůj starší článek, kde jsem vznik problému podrobně rozebíral (viz https://bit.ly/2R6USyl). Nicméně nezpochybnitelným faktem je, že stadion vlivem celé řady rozhodnutí městské části i fotbalového klubu přišel v průběhu posledních třiceti let o veškeré okolní pozemky se zázemím, toaletami a přístupovými cestami. Právě tohle jsou hlavní překážky opětovného nabytí zmíněné licence. Sice máme kultovní fotbalový stadion, ale nedá se na něm hrát fotbal.

Je tomu zhruba rok, kdy fotbalový klub přišel na radnici s nabídkou, že celý stadion koupí a zajistí opravy. Nám se to nelíbilo, protože řada věcí vzbuzovala pochybnosti. Dát stadion z ruky je velmi riskantní krok a pokud by k němu mělo dojít, musela by být takřka neprůstřelná jistota, že se bohulibý záměr nezvrtne. Jako radnice jsme naopak klubu nabídli možnost dlouhodobého pronájmu na desítky let za symbolické nájemné, či vůli do stadionu investovat obecní prostředky. Jenže to se pro změnu nelíbilo klubu, protože ten chtěl investovat jedině do vlastního.

Rozběhlo se opravdu dlouhé kolo vyjednávání mezi radnicí, fotbalovým klubem a fotbalovou asociací. Podotýkám, že právě FAČR od začátku hrál významnou roli. No, a protože ani jedna strana nedokázala přesvědčit tu druhou (radnice by nejraději pronajímala, klub trval na prodeji), začala se rodit alespoň provizorní smlouva o provedení investic. Protože víme, že dokud se to neopraví, nebude se tady hrát. A to je pro fotbal na Viktorce opravdu prekérní situace.

Několik měsíců se obě strany snažily prosadit svou. Městská část trvala na tom, že smlouva nesmí obec zavázat k tomu, že se stadion prodá. A Viktorka chtěla slyšet, že bude město o prodeji ochotno alespoň jednat. Celý ten příběh navíc podtrhuje fakt, že pokud by k prodeji stadionu skutečně mělo dojít, finální rozhodnutí nevisí na P3, ale především na magistrátním zastupitelstvu, které by takovou věc muselo schválit. A i tahle skutečnost byla ve smlouvě ukotvena.

Smlouva však zavazovala Viktorku, že začne stadion na své náklady obratem opravovat, zajistí přístupy přes pozemky okolních vlastníků, a především na svá bedra vezme získání licence pro stadion už na ročník 21/22. Tohle by byl doslova heroický výkon. Obec by se naopak zavázala, že pokud se na prodeji stadionu nedohodne, vyplatí klubu prokazatelné a předem schválené náklady na rekonstrukci - a to v maximální výši 25 milionu korun. Klub se dokonce zavazoval, že by dodavatele stavby soutěžil dle pravidel pro veřejné zakázky. Tyto prostředky má Praha 3 připravené v letošním rozpočtu.

V této podobě byla smlouva předložena do zastupitelstva, avšak po vyčerpávajícím jednání podporu nezískala. Jakkoliv bylo ve smlouvě jasně uvedeno, že tato smlouva je smlouvou o investici a bylo v ní zcela zřetelně uvedeno, že není závazkem k prodeji, tak už samotná možnost o prodeji jednat byla pro některé zastupitele záminkou pro nezvednutí ruky. Podle mě je to škoda, protože možnost získání licence pro ročník 21/22 tak můžeme definitivně odpískat. Pro klub je to opravdu průšvih. Smlouva nebyla ideální. Byla ovlivněná tlakem klubu na prodej stadionu. Ale v daný okamžik byla maximálním kompromisem obou smluvních stran a současně i fotbalové asociace.

Dva protinávrhy, které byly na poslední chvíli předloženy opozicí či některými koaličními zastupiteli nelze vnímat jinak, než jako okázalý alibismus a snahu vymanit se z jakékoliv odpovědnosti. Na poslední chvíli předložit do zastupitelstva návrhy, o kterých se protistrana i FAČR jasně vyjadřuje jako o nepřijatelných, prostě nemá smysl vůbec hlasovat. Ostatně pro opoziční návrh nehlasovala ani většina zástupců opozičních klubů, kteří se těsně před hlasováním vypařili ze sálu, aby je nikdo nemohl z čehokoliv obvinit.

A teď co dál? Za Prahu 3 platí nabídky, které klubu učinila již dříve. Preferovaný formát spolupráce je dlouhodobý pronájem. Navíc jsme si byli vědomi rizika, že výše uvedená smlouva nemusí projít, a proto jsme v uplynulých měsících pracovali i na záložním řešení v podobě rekonstrukce pod taktovkou městské části. Myslím, že jsme schopni stadion připravit pro ročník 22/23. Ale bez Viktorky a rozumného přístupu fotbalové asociace to nepůjde. Je třeba si jasně říci, zda do toho půjdou s námi.

Viktorka bez Viktorky by jinak neměla smysl.


Zpět na všechny aktuality