6. 6. 2023


+2 dalších

První graf ilustruje vývoj počtu registrovaných osobních automobilů v Praze. Na 1,3 mil. obyvatel jich je registrováno 970 tis. Od roku 1990 je to zhruba trojnásobek! Zdrojem dat je TSK a MD.
Další grafy dokumentují vývoj znečištění ovzduší v Praze opět od počátku devadesátých let. Grafy jsou součástí analýzy, kterou pro mě vypracoval ČHMÚ.
Aut je moc. Ale vzduch dýcháme mnohem lepší.


Zpět na všechny aktuality