30. 4. 2020

V úterý zemřel Ladislav Hejdánek. Byl to filosof, profesor ETF UK a také byl znám jako jeden z mluvčích Charty 77. Díky své předrevoluční politické angažovanosti byl v sedmdesátých letech odsouzen a uvězněn. Pak pracoval jako vrátný, topič a skladník. V osmdesátých letech pořádal ve svém bytě semináře pro zájemce o filosofii, kam přijížděla řada posluchačů z "kapitalistické" ciziny.

 

Právě díky této činnosti byl jeho byt v Radhošťské ulici pod permanentní kontrolou policie. Pamětníci mi vyprávěli, že "tajní" byli už v domě dobře známí a s příchozími se zdravili. Protože měl dům dva vchody, stáli dva na ulici a třetí se zpravidla pohyboval po domě.

 

Ladislav Hejdánek obdržel v roce 1984 Cenu Jana Palacha, v roce 1987 čestný doktorát amsterodamské univerzity, v roce 1992 francouzský řád Rytíř umění a písemnictví a v roce 1995 Řád T. G. Masaryka III. třídy. V prosinci 2010 obdržel čestný doktorát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na ETF UK vyučoval do druhé poloviny devadesátých let. Dožil se 92 let.


Zpět na všechny aktuality