27. 6. 2022

Minulý týden proběhl sněm pražských starostů. Otevřel jsem tam téma vztahu městských částí a řízení městské policie.
Málokdo to totiž ví, ale i když mají městské části Prahy srovnatelné množství obyvatel jako třeba krajská města, tak pravomoc řídit městskou policii má v Praze pouze magistrát jako zřizovatel. Jakkoliv starostové nesou politickou odpovědnost za bezpečnost, tak o prioritách strážníků či personálních otázkách prostě nerozhodují.

Na sněmu bylo přijato usnesení, že "Sněm starostů žádá Radu hlavního města Prahy, aby připravila návrh na úpravu Organizačního řádu Městské policie hlavního města Prahy. Cílem úpravy by mělo být posílení pravomocí a vlivu městských částí vůči jednotlivým obvodním ředitelstvím městské policie v Praze a to jak v otázce stanovování úkolů, tak i v otázkách jmenování, odměňování a odvolávání vedoucích pracovníků obvodního ředitelství."

Před lidmi starostové za strážníky odpovídají už dnes. Hodně by nám pomohlo, kdyby tomu tak bylo i na papíře.

Za spolupráci děkuji Tomáši Portlíkovi, starostovi Devítky a všem starostům, kteří tento návrh podpořili.


Zpět na všechny aktuality