7. 6. 2022

Sousedé, předpokládám, že jste již zaznamenali probíhající debatu o přejmenování Koněvovy třídy. Dovolím si k tomu pár osobních poznámek.

V první řadě chci říci, že tohle rozhodně není nová věc. Ten nápad se dokolečka vrací přes třicet let. Za čtyři roky, co jsem starostou, jsem dostal desítky dopisů či dokonce petic na tohle téma. A poté, co Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, chodí dopisů násobně více. Vůbec se tomu nedivím.

Jenže myšlenka ulici přejmenovat vždycky ztroskotala na tom, že zde bydlí hodně lidí a sídlí hodně firem. Přeci jen je to nejdelší ulice v Praze 3. Existence centrálního registru obyvatel sice dělá takovou změnu jednodušší, ale i tak by došlo k výměně velkého množství občanských průkazů. V tomhle se situace citelně liší od přejmenovávání v podstatě neobydlených uliček či mediálně propíraného rušení maršálova pomníku v Praze 6.

Osobně jsem přesvědčený, že pokud má k přejmenování dojít, nesmí to být jen vůle politiků. Měla by v té věci panovat zjevná podpora veřejnosti. Jelikož bychom se v té věci rádi posunuli, rozhodli jsme se uspořádat obsáhlý průzkum veřejného mínění. Jeho výsledek by měl být důležitým vodítkem pro zastánce i pro odpůrce přejmenování.

V první etapě jsme se ptali obyvatel Koněvky, obeslali jsme je dopisem. Svůj názor mohli vyjádřit online, nebo mohli vyplnit anketní lístek a odevzdat ho na jednom z jedenácti sběrných míst. Snažili jsme se zamezit tomu, aby se do ankety mohli zapojit přespolní. Druhá etapa je výrazně volnější a ptáme se všech ostatních, kteří v Praze 3 bydlí či zde působí. Název nejdelší ulice Prahy 3 je vizitkou všech obyvatel městské části. Anketa se uzavírá 10.6. a najdete ji na www.munipolis.cz/app/anketa/konevova

Ať už na věc máte jakýkoliv názor, prosím hlasujte. Za sebe říkám, že kdybych na Koněvce bydlel, rád bych svůj čas obětoval a pro novou občanku bych si s radostí došel. Ulici tehdy pojmenovali po člověku, který v té době ještě žil. To se nedělá. Nikdo tehdy netušil, čeho se Koněv ve svém životě ještě dopustí. Nicméně s respektem budu pohlížet i na situaci, když výsledky dopadnou zcela opačně.

Mimochodem, Hartig byl nejen prvním starostou, ale on to tady z velké části i postavil. Svoji ulici si zaslouží. Pokud by k přejmenování došlo, pokusíme se zařídit, aby výměna dokladů byla možná přímo na Koněvově třídě. Máme zde klientské centrum v KC Vozovna, bylo by možné jeho agendu přechodně rozšířit o výdej občanských průkazů.


Zpět na všechny aktuality