27. 2. 2021

Od pondělka se na tři týdny výrazně omezí pohyb osob! Jak by to mělo fungovat?

Hned během první hodiny od tiskové konference vlády o vyhlášeném nouzovém stavu jsem byl několikrát tázán, zda se cestování mimo Prahu 3 bere jako cestování mimo okres. Ne. Celá Praha se bere jako jeden velký okres. Takže vyrazit třeba z Jiřáku na Mírák nám zatím nikdo nezakázal.

Každopádně tady máte podrobnější informace převzaté z webu Ministerstva vnitra.

Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy

 • Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
  NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.
 • Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?
  NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.
 • Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?
  ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště
 • Mohu si jít zaběhat?
  ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
  ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.
 • Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?
  NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

 • Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?
  Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
 • Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?
  Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.
 • Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?
  NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
 • Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?
  Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru. Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
 • Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?
  Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.
 • Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?
  To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.
 • Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?
  Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?
  Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.
 • Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?
  Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.
 • Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.
  To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.
 • Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?
  Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.
 • Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?
  Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.
 • Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?
  Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.
 • Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha - obce v okrese Praha východ.
  Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.
 • Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?
  Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.
 • K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?
  Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.
 • Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?
  Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.
 • Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
  Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.
 • Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?
  Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Zůstaňte zdrávi!
 


Zpět na všechny aktuality