12. 9. 2022


+4 dalších

Dům tance bude!
Asi před hodinou jsme podali žádost o dotaci z Národního plánu obnovy. Dům tance bude na místě bývalých žižkovských lázní na Husitské třídě. Do projektu nás nadchla Yvona Kreuzmannová z Tance Praha. A protože na těch krásných vizualizacích honí teď lajky kdekdo, tak stručně popíšu, kdo je skutečně ten největší frajer.

Na začátku volebního období jsme prošli všechny nevyužité domy ve vlastnictví Prahy 3. Prakticky pro všechny jsme našli nějaké využití. Ale největším oříškem se ukázaly právě lázně. Je to krásný, obrovský a hrozně zanedbaný objekt, jehož rekonstrukce bude stát stovky miliónů korun. Tehdy se o slovo poprvé přihlásila paní Yvona, která už v devadesátých letech podobně vzkřísila divadlo Ponec. Zarputile tlačila myšlenku Domu tance a dala do kupy partnery na vypracování obsáhlé architektonické studie. Autorem studie je studio Reaktor. Rovnou říkám, že za mě je největším frajerem právě ona!

Následně se rozběhla dost zdlouhavá jednání s magistrátem, ministerstvem kultury a dalšími subjekty o financování projektu. Ještě před několika měsíci se zvažovala možnost "odsvěření" budovy ve prospěch magistrátu. Nicméně nakonec se ukázalo, že nejlépe bude, když žadatelem o dotaci z Národního plánu obnovy a hlavním koordinátorem projektu bude Praha 3. Budovu si necháváme, magistrát neměl kapacitu zmíněnou žádost zpracovat. Tanec Praha nám bezplatně poskytl všechny vypracované studie, analýzy a další podklady, které se stávají součástí žádosti. Připravili jsme pět smluv o partnerství a čtyři memoranda o spolupráci s organizacemi, které se na přípravě žádosti podílejí. Odladili jsme i memorandum s magistrátem, který tak potvrzuje, že s námi mají společný zájem na rekonstrukci budovy a využití jako centrum se zaměřením na taneční a pohybové umění.

Kromě paní Yvony zmíním kolegu Honzu Maternu, který tady má na starosti majetek. Vyjednal všechna memoranda i smluvní vztahy a minulé pondělí je obhájil v radě městské části. Pavel Křeček - radní Prahy 3 má na triku kulturu a v neposlední řadě úředníci Prahy 3 na žádosti "vyšívali" do posledního dne. Na magistrátu nám byl partnerem především radní Jan Chabr, jehož gescí je majetek Prahy.

Držte nám prosím palce. Dům tance se může stát dominantou Husitské ulice. Byl by to krásný vstup na spodní část Žižkova.


Zpět na všechny aktuality