16. 2. 2021

Rozjíždíme nový investiční plán Prahy 3!

Dnes odpoledne budeme schvalovat rozpočet na rok 2021. Vím, že to nezní jako moc sexy téma, ale pro Prahu 3 je to důležitá věc. Navíc je za tím dost práce, takže bude fajn, když si to přečtete. Na konci se pak dovíte, do čeho letos půjde nejvíce peněz a která místa Prahy 3 by se do konce roku měla začít měnit.Když jsem se v roce 2018 stal starostou, dal jsem si závazek, že Praha 3 svůj provoz přestane dotovat z rozprodávání obecního majetku. Bylo tomu tak přinejmenším deset let. Velká část peněz z privatizace nekoncepčně plynula do běžných výdajů, takže se na peníze nemuselo tak hledět a městská část si mohla dopřávat nejrůznější kratochvíle. Utrácelo se za pompézní oslavy, nákupy propagačních článků v médiích či za různé bizarní výdaje, jako byl třeba sponzoring České Miss z obecní pokladny. Jenže kdyby městská část neprivatizovala, nejen že by neopravila jediný byt či náměstí, ale nepokryla by ani provozní výdaje a logicky by zkrachovala.

Tenhle trend se podařilo obrátit hned v prvním roce. Hospodaření v roce 2019 poprvé po deseti letech vyšlo tak, že provozní (nebo také běžné) příjmy a výdaje měly kladné saldo. A podle předběžných výsledků, které dnes máme, se v roce 2020 podařilo tento trend ještě více posílit. Je mi jasné, že řada našich opatření měla silně nepopulární charakter. Ostatně za některé kroky jsme to od voličů pořádně schytali. Ale rád bych, abyste věděli, že to nakonec mělo smysl. Podařilo se totiž dosáhnout stavu, že i když jednou privatizace skončí, bude městská část dobře životaschopná.

Díky tomu můžeme všechny prostředky z privatizace nasměrovat do investic a budování nových věcí. V roce 2021 počítáme s celkovými investičními výdaji ve výši 334 mil. Kč. Jen do oprav školních budov by mělo být investováno 69 mil. Kč. A kromě toho připravujeme celou řadu dalších projektů.

  • Největší investiční akcí bude letos oprava zchátralého panelového souboru Blahoslavova/Roháčova. Nyní je v tomto domě 132 bytů a dalších 11 (bezbariérových) teď vznikne v rámci revitalizace. Už jsme vysoutěžili dodavatele, stavba bude zahájena v první polovině roku.
  • Na cyklostezce pod Vítkovem se již staví, podél budou herní prvky pro děti, veřejné toalety a provede se řada dalších úprav.
  • Máme připravené stavební povolení a finance pro kompletní proměnu Tachovského náměstí. Tady projdou každý den tisíce lidí směrem do (či z) Karlína.
  • V průběhu roku bychom měli získat stavební povolení pro obnovu horního parteru Žižkova náměstí. S penězi v rozpočtu také počítáme.
  • Měla by proběhnout kompletní přestavba domu Husinecká 9, kde budou nové bezbariérové byty. Razítka i peníze jsou nachystané.
  • Chceme investovat do oprav nevyužitých obecních bytů, které budou následně pronajaty. Velká část výdajů bude pokryta dotací z magistrátu, kterou se nám podařilo získat.
  • Koncem letoška by měla být zahájena revitalizace panelového souboru Táboritská. Tento dům v podstatě utváří Olšanské náměstí, tedy jedno z lokálních center Prahy 3. Aktuálně se připravuje otevřené výběrové řízení na stavební firmu.
  • Prostředky máme připravené i na zahájení oprav úřadu v budově Seifertova 51, kam si chodíte vyzvedávat občanky či platit pokuty. Bude to sice běh na delší trať, ale letos se začne s první částí.
  • Další prostředky jsou připraveny na opravy podzemních garáží či opravy v ošetřovatelském domě. Celý výčet by byl ještě delší. Seznam investic bude součástí rozpočtu, který zveřejníme na webu Prahy 3.

V neposlední řadě investujeme do přípravy projektů, které by se měly rozběhnout v dalších letech. Již v průběhu letošního roku bychom mohli získat povolení na generální rekonstrukci a znovuzprovoznění podzemních garáží na Vinohradské třídě. Mělo by se sem vejít minimálně 70 automobilů a 15 motocyklů. Projektanti pracují na získání stavebního povolení pro celkovou rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad a dokumentaci k rekonstrukci panelového souboru Kubelíkova (nad Bezovkou). Loni jsme uspořádali architektonickou soutěž na revitalizaci Lobkovicova náměstí. Připravujeme plány pro nový park pod Parukářkou, kde by měla být i lesní školka. Do projekčních prací, které jsou předpokladem investic příštích let, se letos investuje 23 mil. Kč.

Držte nám palce!

PS: Zvláštní poděkování bych rád vyjádřil strážkyni obecní kasy Lence Sajfrtové a místostarostovi přes finance Tomášovi Mikeskovi.


Zpět na všechny aktuality