23. 6. 2022


Tohle je první nástřel urbanisticko-architektonické studie na budoucí podobu Olšanské ulice. V podstatě je to koncept k otevření debaty s veřejností.
Autorem jsou UNIT architekti, s.r.o.

Vše podstatné je v Michalově příspěvku a to včetně odkazu na stažení celého dokumentu.

Michal Vronský, kandidát na starostu Prahy 3
Dnešní Olšanská ulice funguje zejména jako dopravní spojka. Jakoby město končilo Olšanským náměstím a po pár set metrech zase začínalo ulicí Jana Želivského. Hrubý štěrk mezi kolejemi připomíná venkovské nádraží… Velké množství ploch tu neslouží žádnému účelu, ačkoliv po parcích a hřištích je obrovská poptávka. O komplexní řešení prostoru si Olšanská třída říká od svého počátku.
Důležité principy studie:

  1. Propojení okolních parkových ploch do uceleného systému
  2. Zadržování vody a prvky modro-zelené infrastruktury
  3. Liniový park podél hřbitovní zdi
  4. Funkční spojnice mezi starou a nově vznikající zástavbou
  5. Vytvoření olšového stromořadí
  6. Oddělené obousměrné cyklostezky
  7. Oživení obchodního parteru
  8. Důraz na sportovní a kulturní vybavení místa

Autory studie jsou architekti z UNIT architekti. K podrobnějšímu náhledu tu: https://drive.google.com/.../1N9EeI2JfiiIhxetXQotT.../view


Zpět na všechny aktuality