24. 9. 2021


Roky se někteří politici lidem snažili nakukat, že pojem "Smart City" znamená USB dobíječku na lavičce v parku či dotykovou obrazovkou pověšenou na zdi radnice. Několikaleté zneužívání Smart City k politickému tlachání ten termín naprosto zprofanovalo a dnes se mu řada projektantů raději vyhýbá.

Nicméně Smart City fakt existuje. Jeden takový projekt chystáme u nás na Havlíčkově náměstí. Tady totiž končí jeden z pražských kolektorů (tunel pro vedení kabelů a potrubí). Stejně jako u většiny podzemních staveb v Praze i do kolektorů prosakují podzemní prameny a tato voda se nepřetržitě odčerpává do kanalizace, jinak by se tunel zatopil. Jinými slovy tady městu desítky let uniká kolem 40 m³ (40 000 litrů) pramenité vody denně!

V rámci snahy o udržitelný způsob života ve městech se Praha rozhodla vytvořit systém pro smysluplné nakládání s touto vodou. Do jara budou ve spodní části náměstí zakopány dvě retenční nádrže o obsahu 70 m³. Voda z kolektorů bude dle potřeby a aktuálního počasí proudit do závlahového systému v parku. Současně bude vytvořeno odběrové místo pro čerpání do cisteren komunálních služeb, které vodu potřebují pro kropení ulic, čištění chodníků a zálivku veřejné zeleně mimo náměstí. Prověřuje se i možnost napojení do školní budovy na Havlíčkově náměstí. Zde by mohla sloužit ke splachování na toaletách a zálivku školní zahrady.

Na projektu se podílí Praha 3, magistrát a samozřejmě zásadní úlohu má společnost Kolektory Praha a.s. Společně se omlouváme, že to bude další místo, kde se bude nějaký čas kopat.

Mimochodem, přemýšlím, kolik vody by šlo získat z celé sítě pražského metra.


Zpět na všechny aktuality