9. 1. 2019

Na tenhle čtvrtek je avizováno vyklizení objektu Kliniky (bývalé budovy plicní kliniky v Jeseniově ulici). Ta je již několik let využívána squattery. Jejich činnost jsem sledoval od začátku. S objektem a kolektivem jsem se byl osobně seznámit.

 

V posledních letech sledovala veřejnost, vlastník objektu i osazenstvo Kliniky soudní při, kterou v listopadu loňského roku definitivně rozetnul Ústavní soud. Ten rozhodl, že právo je na straně vlastníka (SŽDC).

 

Zastávám názor, že všichni, kteří své setrvání v objektu obhajovali probíhajícím soudním procesem, by měli v tuto chvíli rozhodnutí soudu bezvýhradně akceptovat a po vyzvání vlastníka objekt bezodkladně opustit. Schopnost podřídit se naprosto elementárním principům demokracie je jedním z pilířů naší společnosti.

 

Jestli se naplní očekávání a vlastník nechá objekt vyklidit, čeká jej nelehký úkol. Bude muset zajistit ostrahu budovy a její bezpečnost, protože zahájení rekonstrukce není otázkou bezprostřední budoucnosti.

 

Mimochodem, koncem roku 2018 nabídl Magistrát hlavního města Prahy společnosti SŽDC, že za tento objekt může převzít odpovědnost a projevil zájem získat jej do vlastnictví města.


Zpět na všechny aktuality