20. 2. 2023

Tohle mi přijde opravdu důležité a jsem rád, že se o věc starosta Michal stará. Jde o demolici telefonní ústředny v Olšanské a o kontrolu azbestu, který se zde v hojné míře vyskytuje. Více v příspěvku Michal Vronský, starosta Prahy 3


Michal Vronský, starosta Prahy 3

Prakticky nemine den, abych nedostal dotaz k demolici bývalé telefonní ústředny v Olšanské ulici. Možný únik azbestu do ovzduší vyvolává obavy mnoha obyvatel Prahy 3. Slíbil jsem, že budu proces průběžně sledovat.

  • V úterý jsem se proto podruhé sešel s vedením hygieny, a jelikož jde o složitou problematiku, přizval jsem si odborníka, který obyčejně pracuje pro developery jako stavební dozor. Chtěl jsem mít jistotu, že vše, co se na staveništi odehrává, je v pořádku.
  • Hygienická stanice provedla do dnešního dne celkem 3 kontroly, přičemž dvě z nich nebyly předem ohlášené. Při druhé neohlášené kontrole si pracovníci hygieny přinesli zařízení na měření azbestových vláken v ovzduší.
  • Přístroj umístili k filtračním jednotkám, přes které je vyváděn vzduch z uzavřeného prostoru staveniště ven. Pokud by totiž unikal do ovzduší nebezpečný azbest, bylo by to tudy. Analýzy všech tří odebraných vzorků se ukázaly jako vyhovující. Certifikované měření provedl Státní zdravotní ústav.
  • Více se lze dočíst v tiskové zprávě pražské hygieny - https://1url.cz/ErXEa
  • Druhá kontrolovaná činnost se týká nakládání s azbestem jako s nebezpečným odpadem. Tuto kontrolu má na starosti Odbor ochrany životního prostředí za dozoru magistrátu. Při této činnosti je prověřováno, zda je s odpady nakládáno v souladu s platnou odpadovou legislativou, např. se kontroluje způsob balení, označování, evidence, ohlašování přepravy, zajištění předání do zařízení atp.
  • Ve čtvrtek jsem se ještě setkal s ředitelem developerské společnosti a apeloval jsem na maximální pečlivost a přísnost z jejich strany na dodavatelskou firmu, která samotnou likvidaci azbestu provádí. Byla mi slíbena nulová tolerance k možným chybám.
  • Jako starosta se snažím tlačit na všechny jmenované orgány i developera, aby věc nepodceňovaly a věnovaly ji maximální úsilí, protože to je základní předpoklad bezpečné likvidace.
    Jsem rád, že to zatím probíhá správně. Všechny subjekty přistupují k věci zodpovědně a nikdo neslevuje z nastavených pravidel.
  • V tomto úsilí je třeba setrvat ještě dalších 8 měsíců.


Zpět na všechny aktuality