7. 10. 2021

V září začala rekonstrukce stanice metra Jiřího z Poděbrad. Zatím se kope jen na povrchu v místech budoucího bezbariérového vstupu, ale v roce 2023 se začnou opravovat i eskalátory a nástupiště. A právě o tuhle část stavby se zajímá hodně lidí. Někteří se totiž obávají o budoucnost legendárních obkladů z lisovaného hliníku. Konkávně projmuté čočky dávají celé stanici svůj charakter.

Investorem samozřejmě není městská část, ale přímo u pana ředitele Dopravního podniku Petra Witowského jsem si ověřoval, zda v tomto ohledu zůstane podoba stanice zachována. Ubezpečil mě, že co se týče obkladů, zůstane stanice zachována jak ji známe. Opláštění kleneb na nástupišti bude demontováno, jednotlivé kazety vyčištěny a zdeformované nebo jinak poškozené výlisky budou vytříděny. Vyčištěný materiál bude uložen pro zpětnou montáž po provedení nových zontů a nosného systému. Chybějící kazety budou nahrazeny novými výlisky ve stejném barevném odstínu. Kamenné obklady budou demontovány a po provedení nových zontů budou ve stejném kamenořezu provedeny obklady nové, z kamene co nejbližšího svou barvou, strukturou i texturou obkladům původním. Na nových obkladech bude proveden antigrafitti nátěr.

Sám bych o to nerad přišel. Jako děti jsme se vždycky dohadovali, které z nich jsou vypouklé dovnitř a které ven :-).


Zpět na všechny aktuality