25. 3. 2019

Vedení radnice se odhodlalo k nepopulárnímu, ale nezbytnému kroku – zvyšujeme nájmy v obecních bytech. Rád bych zde vysvětlil, co nás k tomu vedlo.

 

Praha 3 disponuje nemalým bytovým fondem. Jde o více než 2 000 bytů. U naprosté většiny nájmů je cena stanovena usnesením Rady městské části ze dne 26.8.2009. Nájemníci platí částku 95,55 Kč/m2 měsíčně. Například nájem bytu (bez energií) o velikosti 70 m2 vychází na 6 700 Kč měsíčně. Ačkoliv v posledních letech nájmy v Praze radikálně vzrostly a zvýšily se i provozní náklady na údržbu bytového fondu, politici Prahy 3 za celých deset let nenašli odvahu alespoň k částečnému narovnání cen.


U stávajících smluv na dobu neurčitou se zvyšuje nájemné o 20 %, což je maximální možné navýšení dle Občanského zákoníku. Nová cena tedy je 114,66 Kč/m2. Současně připravujeme nová pravidla bytové politiky (zjednodušeně řečeno – podmínky pro získání obecního bytu). Nové smlouvy by měly být uzavírány především na dobu určitou a ještě před stanovením nových pravidel se budou další smlouvy uzavírat (či prodlužovat) za cenu 120 Kč/m2 měsíčně.


Chceme i nadále poskytovat dostupné bydlení. Smyslem je především řešit potřeby lidí v obtížné životní situaci, nebo poskytnout lepší podmínky například učitelům a strážníkům. Považujeme však za nezbytné, aby tato politika byla dlouhodobě udržitelná. Celý systém obecního bydlení nesmí být ztrátový jako v minulosti.


Zpět na všechny aktuality