24. 7. 2019

Ráno jsem tu nabídl, možnost předat místním strážníkům Vaše podněty. Sešlo se tu přes 60 komentářů. Věřte mi, že jsem vše pozorně pročetl a následně s vedením policie řešil.

 

Podle obvodního ředitele Městské policie Praha 3, je jedním z hlavních limitů chronický nedostatek strážníků. K 1. červenci bylo ve službě pouze 82 z plánovaného počtu 109 strážníků (včetně administrativy a vedení). Hlídková činnost je provozována v režimu čtyř na sebe navazujících směn (den + den + noc + noc). Takže po odečtení pracovníků na dovolené a v pracovní neschopnosti, není počet strážníků v jedné směně dostatečný. Ti na fotografii nás hlídají právě dnes v noci.

 

Na radnici teď zpracováváme analýzu, ve které porovnáme výsledky zdejšího oddělení s ostatními městskými částmi. Kromě počtu strážníků v jednotlivých obvodech, nám jde o konkrétní výsledky práce, které jsou napříč Prahou různé. Hledáme prostor pro "upgrade"...
Chceme být prostě nejlepší!


Zpět na všechny aktuality