29. 5. 2020


Tohle je text hlavně pro fanoušky Viktorky.
Rada městské části se dnes na mimořádném zasedání usnesla na textu prohlášení, kterým reaguje na nabídku vlastníka fotbalového klubu. Ing. Martin Louda se v průběhu roku 2019 stal vlastníkem fotbalového klubu. V uplynulých čtrnácti dnech přišel s nabídkou na koupi celého stadionu i s pozemkem od městské části za cenu, která by byla stanovena odhadcem.


TEXT PROHLÁŠENÍ:
Fotbalový stadion Viktoria Žižkov je přirozeně spojen se stejnojmenným fotbalovým klubem. Praha 3 má zájem o to, aby tomu tak bylo i v budoucnosti a fotbal zde dlouhodobě zůstal.
S potěšením sledujeme růst stejnojmenného fotbalového klubu a vysoké ambice nového vlastníka. Dne 12.5. jsme od vlastníka klubu obdrželi nabídku na odkup celého stadionu i s příslušnými pozemky za odhadní cenu. Nabídka byla spojena s příslibem dalších investic do oprav stadionu a dlouhodobým plánem na přípravu výstavby nového moderního stadionu. Fotbalový klub naopak požadoval, aby k uskutečnění prodeje došlo ve velmi krátkém termínu, a to v průběhu června 2020.
V takto krátkém časovém horizontu a v těchto parametrech vnímáme prodej stadionu jako nerealizovatelný. V případě, že se fotbalový klub skutečně rozhodne na tomto místě postavit zcela nový stadion a svůj záměr prokáže konkrétním projektem včetně studie proveditelnosti, je bezpochyby otevřena cesta ke spolupráci. Jako vhodná forma spolupráce se jeví například možnost dlouhodobého pronájmu pozemku (až na 99 let), případně PPP projekt do kterého by Praha 3 za jasných podmínek pozemek vložila. Prioritním zájmem městské části je, aby pozemky v dlouhodobém výhledu zůstaly zachovány pro sportovní účely a nehrozilo riziko, že bude jejich využití změněno k developerské výstavbě. V této souvislosti je třeba podotknout, že v minulosti byla městské části doručena řada nabídek od developerských společností, které o koupi stadionu (pozemku) projevily zájem. Je třeba si uvědomit, že nabídnutá odhadní cena je pouze zlomkem hodnoty, které by stadion dosahoval, pokud by v budoucnosti došlo ke změně územního plánu a pozemek začal sloužit k jinému účelu.
S ohledem na výše uvedené a v souladu se zájmem o prohloubení spolupráce mezi městskou částí a fotbalovým klubem, navrhujeme následující řešení, které můžeme začít realizovat takřka bezodkladně:
1) Městská část je připravena ve spolupráci s fotbalovým klubem a magistrátem připravit harmonogram oprav na následující dva roky dle požadavků FAČR. Investice by měly pokrýt především opravu jižní tribuny, která se nachází v havarijním stavu. Předpokládaný objem investic z veřejných rozpočtů je 25 mil. Kč.
2) Fotbalovému klubu Viktoria Žižkov nabízíme novou nájemní smlouvu a to na dobu 10 let za symbolickou jednu korunu. Oproti stávající nájemní smlouvě se pro klub jedná o celkovou úsporu 12 mil. korun. Tato smlouva bude definovat i podmínky dalšího prodloužení a to po celou dobu, kdy zde FK bude hrát fotbal.
3) Klub bude jediným výhradním nájemcem a správcem, který bude mít možnost uzavírat podnájemní smlouvy, přičemž příjmy z těchto smluv půjdou ve prospěch fotbalového klubu.
Nezbytným předpokladem pro výše uvedenou spolupráci je, že po celou dobu platnosti nájemního vztahu bude stadion sloužit k fotbalovým utkáním FK Viktoria Žižkov a fotbalový klub převezme kompletní správu stadionu včetně vyřízení potřebné licence dle požadavků FAČR. S ohledem na symbolické nájemné bude muset fotbalový klub zajistit i případné vyvolané investice nad rámec uvedené sumy v bodě "1“.


Zpět na všechny aktuality