18. 11. 2021

Aktuální informace kolem dopravy v Praze 3.

Věc samozřejmě řešíme už několikátý den s představiteli magistrátu. Kromě řady dopisů a telefonátů proběhla dnes ráno společná schůzka svolaná primátorem Hřibem, která se konala za účasti náměstka přes dopravu Adama Scheinherra a zástupců různých organizačních složek hlavního města, které se na uzavírkách v Praze 3 podílejí (např. TSK či PVS). Praha 3 vyjadřuje nespokojenost nad tím, jak jsou investiční akce koordinovány a upozorňuje na fakt, že při výběru zhotovitelů není kladen dostatečný důraz na dobu realizace.

Vedení hlavního města si uvědomuje, že role koordinátora těchto investičních akcí přísluší magistrátu. Souběh několika investičních akcí na páteřních komunikacích celopražského významu způsobil, že v ulicích se pravidelně tvořily kolony, ve kterých stály automobily a zablokovaly i povrchovou hromadnou dopravu.

Panuje shoda na tom, že co je rozkopáno, musí se již dokončit. Současně vzniknul závazek města, učinit kroky vedoucí k tomu, aby se tak stalo v co nejkratším čase. Tedy aby dokončení staveb došlo dříve, než bylo původně předpokládáno. Od pondělí budou navíc zavedena opatření pro oddělení tramvajové dopravy v ulici Seifertova.

Dle Adama Scheinherra budou následující etapy rekonstrukce Koněvovy ulice soutěženy (Technickou správou komunikací) se 40% váhou na dobu zhotovení.

Aktuální omezení dopravy:

1) Oprava kanalizace na Želivského v úseku od křižovatky s Olšanskou ulici směrem k Vinohradské ulici
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Plánované ukončení akce: 20.12.2021

2) Trocnovská ulice - výměna povrchu vozovky za nový asfaltový
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Plánované ukončení akce: 5. 12. 2021

3) Rekonstrukce vodovodu v úseku Rokycanova - Černínova
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Skutečné ukončení akce realizováno k 15.11.2021, další načasování realizací navazujících etap budou součástí dohodnuté koordinace

4) Rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku Rokycanova - Černínova
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Již otevřena pro jednosměrný provoz a plánované ukončení akce v obou směrech je o dva dny před termínem 30. 11. 2021, tedy 28. 11. 2021.

5) Výměna páteřního přivaděče vodovodu z Káraného do Vinohradské vodárny na Vinohradské ulici
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Plánované ukončení akce: 30. 04. 2022, uvolnění průjezdnosti od 21.12. 2021 do 3.1. 2021

6) Ražba kanalizace v křižovatce ulic Jana Želivského - Olšanská
Investor: CENTRAL GROUP 32, investiční s.r.o.
Plánované ukončení akce: 21. 12. 2021

7) Přeložka trakčního vedení na Jana Želivského u křižovatky s ulicí Jeseniova
Investor: CENTRAL GROUP 32, investiční s.r.o.
Plánované ukončení akce: 13. 12. 2021


Zpět na všechny aktuality