13. 11. 2020V ulici U Kněžské louky jsme teď otevřeli další revitalizovaný park. Vždycky se při takové příležitosti dělala nějaká paráda, stříhala se páska a promlouval někdo z radnice. V téhle době nic takového nejde. A i když jsme si tam společně s Janou Caldrovou (vedoucí odboru ochrany životního prostředí) přinesli naši tradiční Bohemku, nechali jsme ji nakonec taky zavřenou.
S myšlenkou opravit tohle místo přišlo vedení radnice dávno přede mnou. Tehdy vznikl projekt a byla vyběhaná všechna potřebná razítka. Díky jim za to. Na nás bylo, abychom získali prostředky a zajistili realizaci. A to se myslím povedlo. Na značnou část investice se podařilo získat dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy. Díky. Na zhotovitele stavby jsme vyhlásili otevřené výběrové řízení. S nejmenší nabídkovou cenou jej mimochodem vyhrála společnost, která pro Prahu 3 v minulosti nikdy nepracovala. Přesto bylo dílo odevzdáno v dobré kvalitě a v řádném termínu. Taky díky.
A co dále? Snažím se teď trochu upozornit na fakt, jak dlouho trvá, než se něco reálně postaví. My teď projektujeme celou řadu investičních akcí. Namátkou zmíním například Jiřák, podzemní garáže na Vinohradské, opravu Žižkova náměstí, Židovských pecí, Lobkovicova náměstí či Tachovského náměstí. A řadu dalších. V tomhle volebním období se však stihne jen část z toho. Je to taková štafeta.
Popřejme si všichni navzájem, ať to místo dobře slouží, podaří se ho uchránit před vandaly a udrží se v dobré kondici.
 


Zpět na všechny aktuality