13. 3. 2019

Tohle je David Stark. Myslím toho urostlejšího a barevnějšího. Je zaměstnancem společnosti AVE a snaží se udržet pořádek kolem nádob na tříděný odpad. Protože se mám ve čtvrtek setkat s vedením AVE a chci řešit změny ve svozu tříděného odpadu, požádal jsem Davida, aby mi dnes věnoval 30 minut a u kávy mi vyložil pár věcí z praxe. 
Mám tu pár poznámek, které je dobré vědět.

1) Úklidová četa objíždí všechna stanoviště kontejnerů až 2x za den (včetně víkendů). Věci položené vedle nádob naloží na dodávku a odveze. Co položíte vedle se zpravidla stává směsným odpadem, takže to prosím nedělejte - třídění pak nemá smysl. Vše musí být uvnitř kontejneru.

2) Pokud chcete odložit starší oblečení a jiné věci, které by třeba ještě někdo upotřebil, nedávejte je vedle kontejnerů. Dříve to bylo možná zvykem, ale dneska to vážně nedává smysl. Ty věci odtamtud nezmizí proto, že by si je někdo vzal, ale proto, že je naloží a odvezou na skládku. Takže takhle se k potřebným lidem nedostanou.

3) Na území Prahy 3 je celkem 127 sběrných míst separovaného odpadu, z toho je 36 kontejnerů podzemních. Nadzemní kontejnery se vyváží 4-6x týdně a ty podzemní 2-3x týdně.

Mým hlavním cílem je, aby se zvedla frekvence svozů. Ačkoliv se některé kontejnery vyváží třeba i šestkrát týdně, je to prostě málo. Současně zvažujeme, že každé stanoviště vybavíme informační cedulí o přesných časech svozu. Připravuje se i výstavba dalších podzemních kontejnerů. Ty budou mít oproti dřívějším typům větší vhozový otvor. 


Zpět na všechny aktuality