15. 1. 2024Přátelé, jistě jste si všimli, že na Jiřáku se objevilo stavební oplocení a pomalu se rozjíždí revitalizace náměstí. Společně s tím se vyrojila celá řada dotazů, jako je třeba ten na obrázku. Pokusím se tady na většinu z nich odpovědět.
V první řadě bych chtěl říci, že o revitalizaci náměstí se hovoří prakticky od konce devadesátých let. Nicméně celý projekt se skutečně rozjel teprve v minulém volebním období. Rozhodně nejde jen o výměnu povrchu. Sami v průběhu následujících měsíců uvidíte, co všechno se tam bude dělat. Rekonstrukce se týká i infrastruktury, nádrží pod zemí, kanalizace a celé řady sítí pod zemí, aby se zde pak nemuselo za pár let zase kopat. Poměrně podrobný výčet změn jsem tady psal před dvěma lety a najdete ho zde.
Rekonstrukce bude probíhat po dobu 33 měsíců. Jasně, je to dlouhá doba, nicméně odráží nejen rozsah plánovaných věcí, ale i záměr rozdělit rekonstrukci na jednotlivé etapy. Ačkoliv se bude revitalizovat úplně celé náměstí včetně obvodových chodníků a ploch za kostelem, je třeba zachovat přístup do všech nemovitostí, do školy, do kostela, přístup do stanice metra a tak podobně. Chceme zachovat i provoz farmářského tržiště. Záměrem také je, že jednotlivé části budou otevírány postupně tak, jak budou dokončovány. Celé náměstí přitom má kolem 40 000 m2.
Aktuálně je oplocena především centrální část. V následujících týdnech bude položen mlatový povrch na ploše podél severní stěny kostela. Sem budou provizorně přemístěny lavičky a v průběhu jara bude takto připravená plocha provizorně sloužit i pro farmářské tržiště. Zdůrazňuji, že mlat na tomhle místě bude jen provizorium po dobu této fáze stavby. Definitivním řešením tady bude trávník zavlažovaný z retenční nádrže plněné dešťovou vodou ze střechy kostela. V první polovině roku bude kompletně rozebrána fontána včetně podzemí s technologickým zázemím a začne se s pracemi před kostelem. V létě se bude řešit především část před školou s tím, že většina prací omezující provoz školy proběhne o prázdninách.
Teď se opět vrátím z k dotazům z obrázku. Proč není stavební oplocení z průhledného pletiva? Nebojte se, nikdo nechce nic skrývat. Ale jedním z účelů oplocení je snaha alespoň trochu ochránit okolí stavby. Během revitalizace dojde k poměrně velkému přesouvání zeminy a dalších hmot. Bude se tam prášit a dělníci budou dělat hluk. Pokud budete chtít pozorovat stavbu, budete tu možnost mít třeba z vyvýšeného prostranství před kostelem. Odtud bude vidět vše jako na dlani. Ty nejzajímavější věci z rekonstrukce se pokusím zprostředkovat i tady na webu.
Projekt celé rekonstrukce vzniknul pod taktovkou radnice Prahy 3. Nicméně svým rozpočtem přesahuje možnosti městské části. Proto vznikla dohoda s magistrátem, který projekt převzal pod svá křídla, vysoutěžil stavební firmu a s ohledem na celopražský význam náměstí celou revitalizaci zaplatí. Stavební firma byla vybrána v otevřeném výběrovém řízení, do kterého byly podány tři nabídky. Vítězná a nejlevnější nabídka byla podána sdružením dvou firem Auböck s.r.o. a Gardenline s.r.o. s cenou 478 mil. Kč vč. DPH.
Já nejčastěji komunikuji s Martinem Fadlerem, který je technickým ředitelem Gardenlinu. Taky jsem Vám ho vyfotil, abyste věděli, že tahle stavba není nic tajuplného a anonymního. Rovnou říkám, že jsem rád za to, že je nám partnerem právě on.
A na závěr si dovolím jednu poznámku. Stavební firma, magistrát, radnice, zdejší farnost i všichni ostatní, kteří náměstí využívají, vstupujeme do rizika, že se něco nepovede. Bezpochyby bude stavba zátěží pro okolí, někdy se tady může prášit, může tady být hluk, můžou se objevit stížnosti na dělníky. Je mi jasné, že někdo může mít výhrady k nekterým novým prvkům na náměstí. Je tomu tak na každé stavbě a je to práce s lidmi. Přesto si myslím, že má smysl tohle riziko podstoupit. Budeme se snažit odpovědět na všechny dotazy. A současně prosím, zkusme všechny případné problémy řešit konstruktivně.
Díky moc za spolupráci.


Zpět na všechny aktuality